Plan voor busmuseum in Pijnacker

Ergens op dit terreintje langs de N470, even verderop van het opstijgpunt van de hoogspanningsleiding, zou plek zijn voor het Zuid-Hollands Autobus Museum. Als alles goed gaat krijgt Pijnacker-Nootdorp er een interessant museum bij. De Stichting Haags Bus Museum heeft plannen om in Pijnacker, bij Tolhek en langs de N470, het Zuid-Hollands Autobus Museum te vestigen. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college van B & W is bereid om daaraan mee te werken.

De stichting heeft meer dan 25 stads- en streekbussen in bezit, die stammen uit de periode van 1940 tot 2000. Die bussen staan verspreid over allerlei locaties. Enkele ervan zijn te zien in het Haags Openbaar Vervoer Museum. Maar omdat daar steeds meer trams een plek moeten vinden, is er slechts beperkte ruimte voor de bussencollectie. Ze kunnen er ook nooit allemaal worden getoond.

Opstijgpunt
De stichting is daarom op zoek gegaan naar een locatie waar een echt museum kan worden gerealiseerd en is daarbij terecht gekomen in Pijnacker. Een stuk grond langs de N470, in de buurt van het zogenaamde opstijgpunt van de hoogspanningsleiding, zou hiervoor geschikt zijn. Daar zou de stichting een gebouw willen neerzetten waarin de gehele collectie kan worden getoond. Ook wil men daar meer over de achtergronden van de bussen kunnen vertellen en laten zien. Bewoners, en vooral ook kinderen, zouden op een speelse en actieve manier meer te weten moeten komen van het busvervoer in de provincie in vroeger jaren.

Het project zou in fasen worden gerealiseerd. Eerst moet er een expositieruimte komen, die later kan worden uitgebreid met horeca en wellicht zelfs een werkplaats en magazijn.

Historische bus

Volgens de plannen zou het museum van april tot en met oktober in het weekend open zijn. Het blijft redelijk kleinschalig: de stichting gaat uit van zo’n 150 bezoekers per weekend. Er zijn ideeën om bezoekers met een historische bus op te halen en terug te brengen bij stations van de Randstadrail. Om het museum mogelijk te maken moet een het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor worden eerst de omwonenden geïnformeerd. Inwoners kunnen tijdens de bestemmingsplanprocedure inspreken en hun visie geven over de mogelijke komst van het museum.
De bussen van de stichting worden geheel door vrijwilligers opgeknapt en onderhouden. Ze staan nu verspreid over meerdere locaties.

Verschenen op de website van Pijnacker-Nootdorp Actueel, 27 februari 2018