ANBI

AlgemeenDoelstellingBestuurBeloningenActiviteitenFinanciën
Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)

Op dit moment is de stichting nog niet erkend als ANBI door de belastingdienst, de aanvraag hiervoor is ingediend.
U vindt hier wel alvast alle gegevens terug die van belang zijn zodra de ANBI aanvraag is goedgekeurd.

RSIN-nummer: 858816726
KvK-nummer: 71703233
Website: www.autobusmuseum.nl
Mailadres: info@autobusmuseum.nl
Facebook: www.facebook.com/autobusmuseum
Twitter: www.twitter.com/autobusmuseum
Postadres: Oleander 56, 2286 LW  Rijswijk
Bank: NL29RBRB0706587669, Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum ZHAM
De stichting Zuid-Hollands Autobus Museum (kortweg: ZHAM) heeft tot doel om een geregistreerd museum te realiseren en in stand te houden, dat de geschiedenis van de autobus in de provincie Zuid-Holland bewaart op basis van een collectie met bijbehorende kennis, die daartoe op museale wijze wordt verzameld, beheerd, behouden en gepresenteerd. Deze collectie en kennis wordt primair ingezet om een authentieke Hollandse historische reisbeleving per autobus aan te bieden aan een breed publiek met een educatief verantwoorde propositie. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers verricht.
Voorzitter: Dhr. D.L. Koning
Secretaris: Dhr. K. Kloosterman
Penningmeester: Dhr. R. van Apeldoorn

Volgens artikel 4 lid 5 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting heeft geen personeel/werknemers.

  • Werkgroep van Stichting Haags Bus Museum gaat op onderzoek uit voor het realiseren van een eigen locatie.
  • Oprichting van de stichting Zuid-Hollands Autobus Museum op 23 mei 2018

Hier kunt u zodra deze beschikbaar is, het financieel jaarverslag van 2018 downloaden.