ANBI

ANBI

AlgemeenDoelstellingBeleidsplanBestuurBeloningenActiviteitenFinanciën
Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM)

De belastingdienst heeft de stichting ZHAM per 23 mei 2018 aangemerkt als culturele ANBI.
Op deze pagina treft u alle informatie die van belang is voor de ANBI. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

RSIN-nummer:858816726
KvK-nummer:71703233
BTW-nummer:NL858816726B01
Website:www.zham.nl
Mailadres:info@zham.nl
Facebook:www.facebook.com/autobusmuseum
Twitter:www.twitter.com/autobusmuseum
Postadres:Oleander 56, 2286 LW  Rijswijk
Bank:NL29RBRB0706587669, STICHTING ZUID HOLLANDS AUTOBUS MUSEUM ZHAM

Via deze link kunt u onze inschrijving controleren in het register van de  belastingdienst.


De stichting Zuid-Hollands Autobus Museum (kortweg: ZHAM) heeft tot doel om een geregistreerd museum te realiseren en in stand te houden, dat de geschiedenis van de autobus in de provincie Zuid-Holland bewaart op basis van een collectie met bijbehorende kennis, die daartoe op museale wijze wordt verzameld, beheerd, behouden en gepresenteerd. Deze collectie en kennis wordt primair ingezet om een authentieke Hollandse historische reisbeleving per autobus aan te bieden aan een breed publiek met een educatief verantwoorde propositie. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers verricht.
De doelstelling in de statuten luidt: “Het Zuid-Hollands Autobus Museum heeft tot doel om een geregistreerd museum te realiseren en in stand te houden, dat de geschiedenis van de autobus in de provincie Zuid-Holland bewaart op basis van een collectie met bijbehorende kennis, die daartoe op museale wijze wordt verzameld, beheerd, behouden en gepresenteerd. Deze collectie en kennis wordt primair ingezet om een authentieke Hollandse historische reisbeleving per autobus aan te bieden aan een breed publiek met een educatief verantwoorde propositie”.

Deze stichting heeft geen intentie om een collectie autobussen of aanverwante voertuigen op te bouwen maar richt zich op de realisatie, huisvestiging en als laatste de presentatie van autobussen van bestaande collectiehouders. De Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum is een initiatief van de Stichting Haags Bus Museum en naast deze stichting zijn er inmiddels meerdere partijen die zich bezig houden met cultureel Nederlands mobiel erfgoed aangesloten.

Voorzitter:Dhr. D.L. Koning
Secretaris:Dhr. K. Kloosterman
Penningmeester:Dhr. R. van Apeldoorn

Volgens artikel 4 lid 5 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting heeft geen personeel/werknemers.

2015:

 • Vanuit de Stichting Haags Bus Museum (HBM) wordt een werkgroep “huisvesting” opgericht voor het realiseren van een eigen onderkomen. Deze werkgroep gaat onderzoek doen en plannen maken.

2018:

 • Oprichting van de stichting Zuid-Hollands Autobus Museum op 23 mei 2018
 • Inloop bijeenkomst met pendelbus verzorgd op 23 mei voor de omliggende woonwijk op de beoogde locatie.

2019:

 • Culturele ANBI status verkregen van Belastingdienst.

2020:

 • Fondsenwerving voor project Pijnacker opgestart
 • Ontwikkeling locatie met gemeente Pijnacker
 • Ontwerpen van gebouw met architect

2021:

 • Door pandemie afschalen van project
 • Terugtrekking van diverse fondsen vanwege pandemie
 • Voorlopig stilleggen van project

2022:

 • Onderzoek naar nieuwe locaties
 • Gesprekken met diverse gemeentes voor nieuwe locatie
 • Onderzoek naar fondsenwerving
 • Herzien van projectplan

Hier kunt u onze financiële overzichten bekijken:

Boekjaar 2019

Boekjaar 2020

Boekjaar 2021

Boekjaar 2022