Categorie: Nieuws

Culturele ANBI toegekend

Culturele ANBI toegekend

Op 30 maart 2019 heeft de Belastingdienst laten weten dat de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum per 23 mei 2018 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel bekend als ANBI. Tegelijk is de status Culturele ANBI toegekend. Met deze status is het voor zowel particulieren als voor bedrijven fiscaal interessant om de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum te steunen met een eenmalige of periodieke gift.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is toegekend om dat Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum zich onder andere inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft.

Hoe werkt het precies voor particulieren?
Particulieren kunnen de fiscale aftrek van hun gift aan de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum met 25% verhogen. Bijvoorbeeld: wie € 100 doneert, mag € 125 als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250.

En voor bedrijven?
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen anderhalf keer het bedrag van hun gift aan de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum als aftrekpost opvoeren in de aangifte vennootschapsbelasting. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld € 1.000, dan mag u € 1.500 aftrekken (150%).

Periodieke giften en/of donaties, toegezegd voor tenminste vijf jaar, bieden nog meer belastingvoordeel. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Shell GTL Fuel

Shell GTL Fuel

In 2015 zijn wij in samenwerking met een andere oldtimervereniging in FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) verband gestart met een proef met GTL brandstof. Eerst met één bus en later uitgebreid naar vier bussen van verschillende bouwjaren. GTL brandstof, (GTL staat voor Gas-To-Liquids) een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren. De resultaten van de test zijn erg positief, de voordelen die wij ervaren hebben zijn:

  • Veel minder zichtbare uitstoot
  • Veel minder stank in en buiten de voertuigen
  • Verlaagd motorgeluid
  • Zonder aanpassing te gebruiken bij alle typen diesel motoren

Er zijn echter ook wat nadelen met deze brandstof ondervonden, door preventief handelen kunnen veel van de nadelen worden ondervangen. Slecht verkrijgbaar, we denken dit op te lossen door een kleine tankinstallatie aan te schaffen

  • Oudere pakkingen kunnen gaan lekken, preventief vervangen van de pakkingen voordat het voertuig met GTL brandstof word voorzien.
  • Een hogere kostprijs, dit is gezien de lage aantallen kilometers die wij maken zeker te overzien.

Bij de start van de ontwikkelingen van een autobusmuseum was door de besturen van het Haags Bus Museum en Zuid-Hollands Autobus Museum al besloten om na de ontwikkeling van het autobusmuseum bij onze (diesel) voertuigen GTL brandstof te gaan gebruiken. Dit vanwege de al genoemde voordelen en als onze bijdrage om een betere leefomgeving te bieden rondom voor zover dat mogelijk is bij het gebruik van oude diesel voertuigen.