Shell GTL Fuel

Shell GTL Fuel

In 2015 zijn wij in samenwerking met een andere oldtimervereniging in FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) verband gestart met een proef met GTL brandstof. Eerst met één bus en later uitgebreid naar vier bussen van verschillende bouwjaren. GTL brandstof, (GTL staat voor Gas-To-Liquids) een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren. De resultaten van de test zijn erg positief, de voordelen die wij ervaren hebben zijn:

  • Veel minder zichtbare uitstoot
  • Veel minder stank in en buiten de voertuigen
  • Verlaagd motorgeluid
  • Zonder aanpassing te gebruiken bij alle typen diesel motoren

Er zijn echter ook wat nadelen met deze brandstof ondervonden, door preventief handelen kunnen veel van de nadelen worden ondervangen. Slecht verkrijgbaar, we denken dit op te lossen door een kleine tankinstallatie aan te schaffen

  • Oudere pakkingen kunnen gaan lekken, preventief vervangen van de pakkingen voordat het voertuig met GTL brandstof word voorzien.
  • Een hogere kostprijs, dit is gezien de lage aantallen kilometers die wij maken zeker te overzien.

Bij de start van de ontwikkelingen van een autobusmuseum was door de besturen van het Haags Bus Museum en Zuid-Hollands Autobus Museum al besloten om na de ontwikkeling van het autobusmuseum bij onze (diesel) voertuigen GTL brandstof te gaan gebruiken. Dit vanwege de al genoemde voordelen en als onze bijdrage om een betere leefomgeving te bieden rondom voor zover dat mogelijk is bij het gebruik van oude diesel voertuigen.


Comments are closed.