Plannen

Sinds het bestaan van het Haags Bus Museum is de stalling een probleem geweest, in de eerste jaren konden de bussen nog (kosteloos) worden ondergebracht bij diverse vervoersbedrijven en relaties. In de jaren 90 veranderde dit door de fusies bij de vervoersbedrijven en het marktgerichter gaan werken. Voor de stalling van de vloot bussen moest een steeds hoger bedrag worden gereserveerd in de begroting.

Sinds 1983 participeert het Haags Bus Museum samen met de collega’s van de historische trams in het Haags Openbaar Vervoer Museum in Den Haag. In een authentieke tramremise uit 1906 kunnen daar enkele bussen uit de collectie worden tentoongesteld. Het stallen van historische trams is lastiger te realiseren dan voor bussen, voor trams is rails en bovenleiding benodigd. Een tram is ook minder makkelijk te verplaatsen dan een autobus. Naarmate de historische tramcollectie groeit gaat het aantal beschikbare plekken voor de autobussen evenredig omlaag. Binnenkort wordt de eerste dubbelgelede tram van ruim 30 meter lengte uit 1981 verwacht in de collectie historische trams. Dat zou betekenen dat er nog maar enkele bussen kunnen worden gestald in dit museum.

In 2013 is een collectieplan opgesteld waardoor van een aantal bussen afscheid is genomen en is een gerichte aanvulling gerealiseerd. In dezelfde periode kon een ruim onderkomen worden betrokken tegen zeer gunstige huurvoorwaarden. De stallingskosten die uitgespaard werden zijn apart gezet door de stichting om een eigen onderkomen in de vorm van een autobusmuseum te realiseren. Deze kans doet zich nu aan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het plan

Omdat onze collectie niet alleen bussen uit Den Haag betreft maar een veel groter deel kunnen we een goed en nagenoeg compleet beeld geven van de ontwikkeling van de autobusdiensten in Zuid-Holland. Gecombineerd met de mogelijkheden die zich nu voordoen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp willen we onze collectie (autobussen maar ook historische objecten en foto’s) aan een groter publiek tonen. We hebben het plan opgevat om een autobusmuseum te willen starten waarin de historie van de autobus in Nederland en waar dan nadrukkelijk op Zuid-Holland wordt ingezoomd. We hebben de naam Zuid-Hollands Autobus Museum (ZHAM) gekozen voor het autobusmuseum.

We willen richten op gezinnen als doelgroep, kinderen ook speels/actief in het museum de geschiedenis proberen bij te brengen van de rol die de autobus in Nederland heeft gespeeld. De geschiedenis verdient het om verteld te worden, van pionieren met stoom en paardentractie, naar wildwest praktijken in de jaren 20 zonder regulering, de volwassenheid en concurrentie met de spoorwegen in de jaren 30, de donkere jaren 40, de wederopbouw in de jaren 50, de massa mobilisering van de jaren 60, etc, etc.

Maatschappelijk

Om een maatschappelijk karakter te ontwikkelen willen we onze lesmaterialen inzetten voor het realiseren van verkeer en technieklessen voor scholen in de gemeente Pijnacker en omgeving. We hebben in onze collectie een complete verzameling aan demonstratie modellen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld lessen voor basisschool kinderen, veiligheid in het verkeer. Denk hierbij aan een les pakket dat kan worden samengesteld in samenwerking met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland. Veilig omgaan in het verkeer, we hebben diverse borden etc. om een lokaal in te richten en daar een korte theorie les te geven.

In de hal zou een spiegel afstelplaats kunnen worden getekend waarop een bus geparkeerd zou staan. Hier kunnen de leerlingen dan zelf plaats nemen achter het stuur en ervaren hoe makkelijk een klas leerlingen in de dode hoek kan verdwijnen. Mogelijkheid tot het verhuren van het geschetste theorie lokaal voor maatschappelijke doeleinden (denk aan de plaatselijke historische vereniging, bridgeclub en dergelijke).

Duurzaam

Voor het te realiseren museum willen we onderzoeken of het realiseerbaar is om slimme toepassingen te introduceren zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op het grote dak. Wat ook een mogelijkheid is een hergebruik van het regenwater.

Realisatie

Gezien de financiële situatie en de beschikbare bemensing willen we het project in fasen realiseren, als eerste fase is de museum/expositieruimte voorzien. De tweede fase betreft de horeca en zaal. De derde fase is de realisatie van de werkplaats en magazijnruimte. In een veel later stadium is een uitbreiding van de museum/expositieruimte en een verkeerstuin voorzien.

De eerste drie fasen worden nu voorbereid, dit zijn het expositiegebouw (museum), de horecavoorziening,  kantoren/vergaderzalen en werkplaats voor het onderhouden van de historische voertuigen. De resterende fases zijn voor de langere termijn voorzien.