Culturele ANBI toegekend

Op 30 maart 2019 heeft de Belastingdienst laten weten dat de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum per 23 mei 2018 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel bekend als ANBI. Tegelijk is de status Culturele ANBI toegekend. Met deze status is het voor zowel particulieren als voor bedrijven fiscaal interessant om de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum te steunen met een eenmalige of periodieke gift.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is toegekend om dat Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum zich onder andere inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft.

Hoe werkt het precies voor particulieren?
Particulieren kunnen de fiscale aftrek van hun gift aan de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum met 25% verhogen. Bijvoorbeeld: wie € 100 doneert, mag € 125 als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250.

En voor bedrijven?
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen anderhalf keer het bedrag van hun gift aan de Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum als aftrekpost opvoeren in de aangifte vennootschapsbelasting. Bedraagt uw gift bijvoorbeeld € 1.000, dan mag u € 1.500 aftrekken (150%).

Periodieke giften en/of donaties, toegezegd voor tenminste vijf jaar, bieden nog meer belastingvoordeel. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Autobusmuseum aan de rand van Tolhek

De Stichting Haags Bus Museum wil aan de rand van Tolhek een autobusmuseum realiseren. De stichting beschikt nu over ongeveer dertig historische autobussen die her en der in de provincie gestald staan. Ze hebben op dit moment vijftien stadsbussen en vijftien streekbussen van verschillende steden en streken uit Zuid-Holland. De oudste is uit 1936 en de jongste uit 2001. Ze hebben Pijnacker ‘gevonden’ als mooie centrale plek. Gisteren, woensdag 23 mei, was er een inloopavond waar je ‘met de bus’ vanuit Tolhek naar toe kon. Eind vorige week hadden we een gesprek met twee vrijwilligers die actief zijn bij de Stichting Haags Bus Museum.

Door Sjaak Oudshoorn

 

Dat zijn Kevin Kloosterman en Ronald van Apeldoorn, jonge Haagse mannen die via hun opa in het fenomeen bus geïnteresseerd geraakt zijn. De opa van Kevin (29) heeft veertig jaar bij de HTM gewerkt in diverse functies. De opa van Ronald (39) had een sloopbedrijf van onder meer bussen. Je kan dus zeggen dat Ronald nu het tegenovergestelde doet van waar zijn opa mee bezig was: hij probeert bussen te behouden door ze te helpen opknappen. Dat is ook het doel van de Stichting Haags Bus Museum: behouden en opknappen van oude bussen en die tentoonstellen zodat mensen weer even lekker kunnen terugdromen naar de tijd van toen. ICT-er Ronald is vooral in historie geïnteresseerd. Bij Kevin – hij is techniekdocent in het MBO-onderwijs bij het Mondriaan – gaat het vooral om de techniek. “Ik vind het prachtig om te zien hoe die techniek bij die oude bussen in de tijd ontwikkelde. Het is leuk om dat zo te helpen herstellen dat ze weer kunnen rijden.” De allereerste bus die op deze wijze werd opgeknapt, betrof een Haagse bus die op vliegveld Zestienhoven in Rotterdam terecht was gekomen en daar gebruikt werd als platformbus. Ronald: “Het was een hele toer om hem in oude glorie te herstellen, maar toen dat lukte smaakte dat naar meer.” Na dat begin volgden er meer bussen en er kwamen allerlei vrijwilligers die het leuk vonden om met bushistorie bezig te zijn. Ronald: “Het mooie van onze stichting is dat die helemaal op vrijwilligers draait. Van jurist tot techneut en van onderwijzer tot ambtenaar. Alleen dat al maakt zo’n stichting leuk: met verschillende mensen, jong en minder jong, deel je dezelfde belangstelling en heb je hetzelfde doel.” Op deze manier heeft de stichting dus zo’n dertig oude bussen opgeknapt.

Een vijfde deel van de bussen staat tentoongesteld in het Haags OV-museum aan de Parallelweg in Den Haag. Trams vormen de hoofdmoot daar en door het groeiende aantal historische trams slinkt evenredig de ruimte voor de bussen. Vandaar het plan om centraal in de provincie een eigen museum op te richten. Dat wordt een bestaande loods die nu nog in Rijswijk staat. De bedoeling is dat die wordt gedemonteerd en herbouwd tegenover het Gezondheidscentrum Tolhek, in het verlengde van de Gantellaan. Het gebouw komt 120 meter vanaf de wijk en 80 meter vanaf het ‘opstijgstation’ van de hoogspanningsmasten. Kevin en Ronald vertellen dat het plan voor nu drieledig is: een expositieruimte voor de dertig bussen, een kleinschalige horecavoorziening met terras en een werkplaats. Het gebouw heeft dan een oppervlakte van 3.400 vierkante meter en is 9.90 meter hoog. Dat is vrij normaal voor een dergelijk gebouw. In een veel later stadium wordt nog gedacht aan een extra expositieloods. De heren begrijpen heel goed dat de woonomgeving zich afvraagt wat er precies komt en hoe ze bepaalde zaken denken aan te pakken en te regelen. Het museum zal normaal alleen in het weekend open zijn. Het zal per zaterdag of zondag om hooguit honderd bezoekers gaan. Deels komen die met de auto maar gezien de ervaring in Den Haag zullen de meesten het openbaar vervoer gebruiken. Om dat laatste te stimuleren zullen ze met een historische bus vanaf de RandstadRail naar het museum worden vervoerd. Zelfs gisteravond ten behoeve van de informatie-avond in het bestuurscentrum van de gemeente ‘werd er een oude bus ingezet’.

De mensen van de stichting willen zo goed mogelijk uitleggen wat de bedoeling is van het museum en wat ze van plan zijn qua inrichting en aankleding. Parkeren gebeurt in elk geval op eigen terrein. Daar is ruimte genoeg voor. Dat gaat dus niet de wijk belasten. Ze willen het gebouw zo goed mogelijk inpassen in de groene omgeving door het met groen aan te kleden en te omlijsten. Mede door de afstand en mede doordat het werk inpandig in een werkplaats gebeurt zal er geen geluidsoverlast zijn. Het Zuid-Hollands Autobus Museum is bedoeld om liefhebbers de gelegenheid te geven te komen kijken, voelen en beleven. Als toeschouwer of als vrijwillig medewerker. Verder krijgt het museum ook een educatief aspect. Schoolklassen kunnen een lesje openbaar vervoer krijgen, techniek en ook een les verkeersveiligheid over ‘de dode hoek’ bijvoorbeeld. Het gebouw zal er nog niet meteen staan. Op z’n vroegst medio 2019. Eerst moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog aanpassen. Op deze locatie was een sportcentrum en een tennispark voorzien. Dat is allemaal niet doorgegaan. De gemeente is nu bezig voor het geheel een nieuw bestemmingsplan te maken waarbij het autobusmuseum zou moeten worden ingepast. Het College van B&W staat positief tegenover het plan maar de raad heeft de eindbeslissing. Kevin, Ronald en hun mede-autobushistorieliefhebbers zijn volop bereid met omwonenden en andere  belanghebbenden in gesprek te gaan. Ze zijn vol vertrouwen dat dit tot eensluidendheid zal leiden. Zelf zijn ze als liefhebbers niet helemaal objectief, maar ze vinden het Zuid-Hollands Autobus Museum niet alleen als aanwinst voor hun eigen stichting maar voor heel Pijnacker-Nootdorp en directe omgeving!

 

Artikel verschenen in Telstar van 24 mei 2018

Inloopbijeenkomst autobusmuseum in Pijnacker op 23 mei

PIJNACKER – Het Zuid-Hollands Autobusmuseum (huidig Haags Bus Museum) wil zich graag vestigen in de Oude Polder van Pijnacker. De mensen van het autobusmuseum willen hun plannen aan u laten zien en de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt daar graag aan mee.

Om de vestiging mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad besluit deze maand (mei) of de procedure voor deze aanpassing van het bestemmingsplan van start mag gaan.

Locatie
De locatie van het autobusmuseum ligt ten oosten van Pijnacker, tussen het opstijgpunt van de 380kV-leiding, de woonwijk en de N470.

Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u kennis nemen van de plannen voor het museum en krijgt u antwoord op vragen die misschien nu al bij u opkomen. U bent van harte welkom op 23 mei 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Rijd mee met een antieke bus
Altijd al eens in een oude, klassieke bus willen meerijden? Dat kan. Het autobusmuseum verzorgt tijdens de inloopbijeenkomst een pendeldienst van het wijkcentrum aan de Gantellaan 1 naar het Bestuurscentrum en uiteraard ook weer terug.

Gepubliceerd op 100%Haags op 15 mei 2018

Plan voor busmuseum in Pijnacker

Ergens op dit terreintje langs de N470, even verderop van het opstijgpunt van de hoogspanningsleiding, zou plek zijn voor het Zuid-Hollands Autobus Museum. Als alles goed gaat krijgt Pijnacker-Nootdorp er een interessant museum bij. De Stichting Haags Bus Museum heeft plannen om in Pijnacker, bij Tolhek en langs de N470, het Zuid-Hollands Autobus Museum te vestigen. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college van B & W is bereid om daaraan mee te werken.

De stichting heeft meer dan 25 stads- en streekbussen in bezit, die stammen uit de periode van 1940 tot 2000. Die bussen staan verspreid over allerlei locaties. Enkele ervan zijn te zien in het Haags Openbaar Vervoer Museum. Maar omdat daar steeds meer trams een plek moeten vinden, is er slechts beperkte ruimte voor de bussencollectie. Ze kunnen er ook nooit allemaal worden getoond.

Opstijgpunt
De stichting is daarom op zoek gegaan naar een locatie waar een echt museum kan worden gerealiseerd en is daarbij terecht gekomen in Pijnacker. Een stuk grond langs de N470, in de buurt van het zogenaamde opstijgpunt van de hoogspanningsleiding, zou hiervoor geschikt zijn. Daar zou de stichting een gebouw willen neerzetten waarin de gehele collectie kan worden getoond. Ook wil men daar meer over de achtergronden van de bussen kunnen vertellen en laten zien. Bewoners, en vooral ook kinderen, zouden op een speelse en actieve manier meer te weten moeten komen van het busvervoer in de provincie in vroeger jaren.

Het project zou in fasen worden gerealiseerd. Eerst moet er een expositieruimte komen, die later kan worden uitgebreid met horeca en wellicht zelfs een werkplaats en magazijn.

Historische bus

Volgens de plannen zou het museum van april tot en met oktober in het weekend open zijn. Het blijft redelijk kleinschalig: de stichting gaat uit van zo’n 150 bezoekers per weekend. Er zijn ideeën om bezoekers met een historische bus op te halen en terug te brengen bij stations van de Randstadrail. Om het museum mogelijk te maken moet een het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor worden eerst de omwonenden geïnformeerd. Inwoners kunnen tijdens de bestemmingsplanprocedure inspreken en hun visie geven over de mogelijke komst van het museum.
De bussen van de stichting worden geheel door vrijwilligers opgeknapt en onderhouden. Ze staan nu verspreid over meerdere locaties.

Verschenen op de website van Pijnacker-Nootdorp Actueel, 27 februari 2018